Eredmények

Online kérdőíves felmérést végeztünk idős emberek körében 4 országban, többek között Magyarországon is, hogy azonosítsuk az olyan IKT eszközökre vonatkozó igényeiket, melyek segítenek az életminőségük javításában.

A "Networked Elderly Caregiver" kurzus tematikáját a 3. projekt találkozón dolgozták ki a partnerek, akik a kurzus kötelező tananyag elemeiben is megállapodtak. Egyetértettek abban, hogy rugalmas és motiváló tananyag létrehozása a cél, és olyan oktatási módszerek alkalmazása, melyek leginkább megfelelnek a célcsoport - felnőttek - tanulási igényeinek.

A harmadik projekt fázisban került sort az online kurzus 4 moduljának tartalomfejlesztésére.

Az 1. modul a gondozók digitális készségeinek fejlesztésére összpontosít. A résztvevők egy önértékelést követően az aktuális készségszintjüknek megfelelően haladnak végig a modul számukra releváns tananyagelemein. A témák 4 digitális kompetencia köré csoportosulnak: Információ, Kommunikáció, Tartalom készítés, Biztonság.

A projekt negyedik fázisában sor került a kurzus online felületének megtervezésére, és a kurzus létrehozására, Moodle keretrendszerben.

A kurzus elemeit a készítők véglegesítették, és az angol nyelvű kurzust ezekből felépítették. A magyar, francia, illetve spanyol nyelvű tartalom feltöltésére az angol változat jóváhagyását követően kerül sor.