O2 - Képzési tematika

A "Networked Elderly Caregiver" kurzus tematikáját a 3. projekt találkozón dolgozták ki a partnerek, akik a kurzus kötelező tananyag elemeiben is megállapodtak. Egyetértettek abban, hogy rugalmas és motiváló tananyag létrehozása a cél, és olyan oktatási módszerek alkalmazása, melyek leginkább megfelelnek a célcsoport - felnőttek - tanulási igényeinek.

Az ún. blended képzési forma mellett tették le a voksukat, vagyis online kurzust hoznak létre, a személyes találkozásra is alkalmat adó kontakt órákkal vegyítve, hogy ezáltal a lehető legnagyobb mértékben bevonják a kurzus résztvevőit.

Megállapodás született arról is, hogy minden egyes partner helyileg is összegyűjt olyan, az idősgondozásban hasznáható IKT eszközöket, technológiákat, amelyekkel az alap tananyagot ki lehet egészíteni, mivel az egyes országokban nemcsak a felhasználói igények, de az elérhető technológiák is különbözőek.

További részleteket a 2. hírlevél tartalmaz.